Sign In

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TỔ CHỨC HỘI THẢO HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRONG XÉT XỬ VỤ ÁN THAM NHŨNG, CHỨC VỤ (9/29/2020 10:58:14 AM)

Ngày 28/9/2020, TAND tối cao tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự trong xét xử vụ án tham nhũng, chức vụ.

Niêm yết bản án 157/2024/HS-ST ngày 15/04/2024 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (5/7/2024 2:25:18 PM)

Niêm yết bản án 157/2024/HS-ST ngày 15/04/2024 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm