Sign In

Chánh án - TAND TP.HCM

Họ tên: ÔNG LÊ THANH PHONG

Năm sinh: 1967

Quê quán: Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật

Chức danh: Thẩm phán cao cấp

Chức vụ: Đại biểu Quốc hội khóa XV; Thành ủy viên ; Bí thư ban cán sự đảng, Phó bí thư đảng ủy, Chánh án.

Phó chánh án

Họ tên: BÀ PHẠM THỊ THU HÀ

Năm sinh: 1970

Quê quán: Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

Chức danh: Thẩm phán Trung cấp

Chức vụ: Đại biểu HĐND; Ủy viên Ban cán sự đảng; Bí thư Đảng ủy, Phó chánh án.

Phó chánh án

Họ tên: ÔNG PHÙNG VĂN HẢI

Năm sinh: 1971

Quê quán: Phường 1, TP Vĩnh Long, tĩnh Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật

Chức danh: Thẩm Phán Trung Cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban cán sự đảng, Thường vụ Đảng ủy; Phó chánh ánPhó chánh án

Họ tên: BÀ NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

Năm sinh: 1971

Quê quán: Tân Sơn Nhì, Quận Tân Bình, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

Chức danh: Thẩm phán trung cấp

Chức vụ: Ủy viên Ban cán sự đảng, Đảng ủy viên, Phó chánh án

Phó chánh án

Họ tên: ÔNG QUÁCH HỮU THÁI.

Năm sinh: 1973

Quê quán: Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

Chức danh: Thẩm phán trung cấp

Chức vụ: Phó Chánh án