Sign In
Nguyên đơn Vũ Trọng Nghĩa & đồng phạm
Bị đơn 7
Thẩm phán Phan Thanh Nguyễn
Việc kiện Tội mua bán trái phép chất ma túy
Nơi xử Sáng - 08/11/2022 - 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1