Sign In

131: TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÀY 7/01/2023.

Kỳ thi tuyển sinh công chức ngày 07/01/2023, các thí sinh được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật.

Từ ngày : 06/01/2023

Đến ngày : 06/01/2023