Sign In
Nguyên đơn Công ty Cổ phần TIE
Bị đơn Công ty TNHH MTV In Thành Nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh
Thẩm phán Trương Thị Quỳnh Trâm
Việc kiện Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
Nơi xử Chiều - 08/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1