Sign In
Nguyên đơn Trương Phát Thịnh
Bị đơn 1
Thẩm phán Phạm Uyên Thy
Việc kiện Tội vận chuyển trái phép chất ma túy
Nơi xử Sáng - 03/11/2022 - 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1