Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Thanh Tuấn & đồng phạm
Bị đơn 2
Thẩm phán Vũ Hoài Nam
Việc kiện Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
Nơi xử Sáng - 10/11/2022 - 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1