Sign In
Nguyên đơn Hồ Văn Na
Bị đơn Uy ban nhân dân Quận 7
Thẩm phán Lê Thị Thương Huyền
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai
Nơi xử Chiều - 28/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1