Sign In
Nguyên đơn Su Quan Giêng
Bị đơn Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức
Thẩm phán Vũ Bảo Nguyên
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính
Nơi xử Sáng - 08/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1