Sign In
Nguyên đơn Trần Thị Mến
Bị đơn Công ty TNHH Thương mại kinh doanh bất động sản An Điền Gia
Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh
Việc kiện Tranh chấp giữa thành viên với công ty
Nơi xử Sáng - 15/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1