Sign In
Nguyên đơn Võ Thụy Cẩm Tú
Bị đơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
Thẩm phán Lê Ngọc Nga
Việc kiện Khiếu kiện Quyết định hành chính
Nơi xử Sáng - 22/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1