Sign In
Nguyên đơn Ashush Hatzav Ltd
Bị đơn Công ty cổ phần Sam Medical
Thẩm phán Trương Thị Quỳnh Trâm
Việc kiện TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Nơi xử Sáng - 09/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1