Sign In
Nguyên đơn Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Tp Hồ Chí Minh
Bị đơn Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Thái Dương
Thẩm phán Phùng Thị Như Mai
Việc kiện Tranh chấp đòi tiền thuê nhà
Nơi xử Chiều - 07/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1