Sign In
Nguyên đơn Công ty Cổ phần Phù Đổng Asia
Bị đơn Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam
Thẩm phán Trương Thị Thảo
Việc kiện Tranh chấp hợp đồng xếp dỡ hàng hóa
Nơi xử Chiều - 14/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1