Sign In
Nguyên đơn Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Anh Nguyên
Bị đơn Phạm Thị Nữ
Thẩm phán Lê Thị Tuyết Trinh
Việc kiện Tranh chấp sở hữu trí tuệ
Nơi xử Chiều - 23/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1