Sign In
Nguyên đơn Sung Thị Sa
Bị đơn Lê Thị Mỹ Lệ
Thẩm phán Bùi Thị Kim Dung
Việc kiện Tranh chấp về đòi nhà
Nơi xử Sáng - 15/11/2022 - 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1