Sign In

Số ký hiệu:16/2019/HC-GĐT

Tên bản án: Khiếu kiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Phân loại: Bản án

Ngày ban hành: 2/20/2019 5:00:00 PM

Thông tin vụ việc: Khiếu kiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai

Tòa án:

Hội đồng xét xử:

Loại án:

Quan hệ pháp luật: