Sign In

Số ký hiệu:05/2019/KDTM-ST

Tên bản án: Bản án Kinh doanh thương mại giữa Ngân hàng NN và PTNT với anh Nguyễn Xuân T

Phân loại: Bản án

Ngày ban hành: 2/1/2019 12:00:00 AM

Thông tin vụ việc: Bản án Kinh doanh thương mại giữa Ngân hàng NN và PTNT với anh Nguyễn Xuân T

Tòa án:

Hội đồng xét xử:

Loại án:

Quan hệ pháp luật: Quan hệ pháp luật hành chính