Sign In

Số ký hiệu:03/2017/DS-ST

Tên bản án: tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm

Phân loại: Bản án

Ngày ban hành: 1/2/2020 12:00:00 AM

Thông tin vụ việc: Tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do sức khỏe bị xâm phạm giữa bà S và ông T

Tòa án:

Hội đồng xét xử:

Loại án:

Quan hệ pháp luật: Quan hệ pháp luật hình sự