Sign In

Chánh án - TAND TP.HCM

Họ tên: ÔNG LÊ THANH PHONG

Năm sinh: 1967

Quê quán: Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật

Chức danh: Thẩm phán cao cấp

Phó chánh án

Họ tên: BÀ TRỊNH NGỌC THÚY

Năm sinh: 1967

Quê quán: TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Chức danh: Thẩm phán Trung cấp

Phó chánh án

Họ tên: BÀ PHẠM THỊ THU HÀ

Năm sinh: 1970

Quê quán: Quảng Nam

Trình độ chuyên môn:

Chức danh: Thẩm phán Trung cấpPhó chánh án

Họ tên: ÔNG HUỲNH NGỌC ÁNH

Năm sinh: 1962

Quê quán: Bình Định

Trình độ chuyên môn:

Chức danh: Thẩm phán cao cấp