Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13093337
Tòa Hình sự

Trụ sở: 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Phường Bến Thành, Quận 1.
Điện thoại : 8296 895


Thẩm phán

 

 

Lãnh đạo Tòa Hình sự:

-        Thẩm phán  - Chánh Tòa

-        Thẩm phán Vũ Phi Long - Phó Chánh Tòa

-        Thẩm phán Phạm Thị Bạch Huệ - Phó Chánh Tòa

-      Thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt -Phó Chánh Tòa

 

Các Thẩm phán:

-        Nguyễn Minh Cảnh

-        Phạm Đức Oánh

-        Lê Thị Minh Ngọc

-        Lê Văn Ban

-        Vương Văn Nghĩa

-        Huỳnh Thị Việt Tiên

-        Nguyễn Thị Thanh Bình

-        Nguyễn Trung Ngôn

-        Nguyễn Văn Hà

-        Lê Kim Loan

-        Nguyễn Văn Minh

-        Vũ Thanh Lâm

-      Phạm Thị Duyên

 

thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động