Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13093449
Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận

Toà án nhân dân Quận Phú Nhuận

Địa chỉ: 34 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8440093 – 8458335 - 8475828

Thẩm phán Huỳnh Chiến

Các thành viên:

Ban lãnh đạo :

- Chánh án :             Huỳnh Chiến

- Phó Chánh án :    Trần Đình Thu

                                    Trần Thị Bích Thủy

Các thẩm phán :

            - Đỗ Phan

            - Huỳnh Ngọc Tuyết

            - Bùi Quang Thắng

            - Trần Thị Thanh Trúc

            - Lê Tuấn Dương

            - Hồ Thị Lệ Thanh

            - Phan Thị Tú Oanh

            - Đặng Mạnh Đoan Trang

thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động