Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13093345
Tòa án nhân dân quận Gò Vấp

Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp

Thẩm phán Phạm Minh Triều

Địa chỉ: 5 Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8947329 – 8950977 – 8947330

Các thành viên:

Ban lãnh đạo :

- Chánh án :             Phạm Minh Triều

- Phó Chánh án :    

                                    Nguyễn Ngọc Ánh

 

Các thẩm phán :

            - Lê Kim Thu

            - Lê Hoàng Ngọc Hải

            - Nguyễn Thị Thanh Thủy

            - Vương Kim Chi

            - Võ Thị Sang

            - Phan Báu

            - Phạm Thị Phụng

            - Lê Minh Loan

            - Nguyễn Thị Quế

            - Nguyễn Thị Thanh Tuyền

            - Nguyễn Thị Thu Hạnh

            - Hồ Minh Cường

            - Trần Thị Thủy

            - Huỳnh Linh Phượng

            - Lê Phan Thị Minh Nguyệt

            - Nguyễn Ngọc Tài

            - Nguyễn Huy Hoàng

thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động