Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13093354
Tòa án nhân dân quận Bình Tân

Toà án nhân dân Quận Bình Tân

Địa chỉ: 422/1 Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8750375 - 7522902

Thẩm phán Nguyễn Văn Thuận

Các thành viên:

Ban lãnh đạo :

- Chánh án :             Nguyễn Văn Thuận

- Phó Chánh án :    Đoàn Thị Liễu

                                    Trần Hải

 

Các thẩm phán :

            - Nhữ Đình Thiếu

            - Lê Thu Thủy

            - Lê Thị Tuyết

            - Lại Phước Trường

            - Phạm Thị Kim

            - Chu Xuân Quyền

            - Nguyễn Khắc Vương

 

            - Nguyễn Đức Phước

            - Trịnh Thị Ánh

 

            - Pham Thị Mai Xuân

thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động