Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13093330
Tòa án nhân dân quận 1

Tòa án nhân dân Quận 7

Địa chỉ: 1362 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 7851752 - 7851908

Thẩm phán Lê Thanh Phong

Các thành viên:

Ban lãnh đạo :

- Chánh án :        Lê Thanh Phong    

- Phó Chánh án :     Nguyễn Hồng Thanh

                                  

 

Các thẩm phán :

            - Trần Thị Thu Thủy

            - Hoàng Thị Bích Thảo

            - Phạm Uyên Thy

            - Nguyễn Thị Ngọc Phương

            - Đỗ Quốc Đạt

                - Hồ Thị Nhãn

            - Trần Thị Thủy

            - Lê Thuần Phong

thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động