Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13093398
Tòa án nhân dân quận 5

Tòa án nhân dân Quận 5

Địa chỉ: 642 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8578595 - 8578582 - 8558848 - 8577942

 

Thẩm phán Nguyễn Văn Chính

Các thành viên:

  Ban lãnh đạo :

  - Chánh án :             Nguyễn Văn Chính

  - Phó Chánh án :    Lê Thị Minh Loan

                                                  Nguyễn Thanh Sang

                                     

  Các thẩm phán :

              - Vũ Kim Liên

              - Trần Mỹ Cúc

              - Nguyễn Đình Thảo

              - Doãn Thị Kim Thúy

              - Lê Thanh Huyền

              - Lưu Thị Thủy Tiên

              - Lê Minh Tường

             

thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động