Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
11916759
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO , RA QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN SỐ 1009/2018/QĐ-TBPS NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2018 TUYÊN BỐ PHÁ SẢN ĐỐI VỚI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM.

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tuyên bố phá sản số 1009/2018/QĐ-TBPS ngày 31 tháng 07 năm 2018 tuyên bố phá sản đối với : 
Công ty Cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt nam (gọi tắt là Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông Nghiệp)
Địa chỉ:422 Trần Hưng đạo, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
(Đính kềm: Quyết định tuyên bố phá sản; Bảng kê tài saen; Danh sách người mắc nợ; Danh sách người lao động chưa giải quyết chế độ; danh sách chủ nợ).

 

 

\

 

 

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TP.HCM THÔNG BÁO VỀ VIỆC YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG.
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 5 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO VỀ VIỆC LY HÔN GIỮA BÀ NGUYỄN THỊ HÔNG VUI VÀ ÔNG PHẠM VĂN TRƯỜNG.
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động