Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13170766
Từ vụ tranh chấp thành viên tại KS Park Hyatt Saigon: Luật Doanh nghiệp 2005 và môi trường đầu tư

 

http://www.tand.hochiminhcity.gov.vn/Images/KhachSanPark%20HyattSG.jpgBáo Thanh Niên trong loạt bài Dự án khách sạn Park Hyatt Saigon - Hòn ngọc trong sóng gió  đã nói đến vụ việc tranh chấp thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) Liên doanh khách sạn Grand Imperial Saigon TNHH (GISH) với dự án khách sạn Park Hyatt Saigon.

Sau loạt bài này đã nổi lên những nguồn thông tin trái ngược nhau về vụ việc này. Đặc biệt là quan điểm áp dụng một số điều khoản của Luật Doanh nghiệp (DN) 2005, tập trung vào các điều khoản quy định nguyên tắc biểu quyết của HĐQT. Có ý kiến lo ngại duy trì nguyên tắc nhất trí sẽ ảnh hưởng môi trường đầu tư, đi ngược lại xu thế hội nhập.

Đối với trường hợp tranh chấp thành viên xảy ra tại Liên doanh GISH, vì các thành viên đại diện cho Radiant Investment Limited (RIL) và Tổng công ty xây dựng Sài Gòn (SGC) lấy biểu quyết bằng văn bản để phế truất chức vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc của TS Nguyễn Văn Hảo nên điều khoản cụ thể được viện dẫn ở đây là Điều 52, Khoản 3, Luật DN 2005, quy định nguyên văn như sau: "Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định".

So sánh với các luật điều chỉnh lĩnh vực đầu tư các thời kỳ trước đây (Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1996, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 2000) thì Luật DN 2005 đã theo hướng thông thoáng hơn về nguyên tắc biểu quyết, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập WTO.

Đối với loại vấn đề tầm mức ít quan trọng, các luật trước đây quy định túc số biểu quyết 2/3; sau đó giảm dần chỉ cần đa số quá bán. Luật DN 2005 hiện nay cũng quy định như vậy.

Đối với loại vấn đề quan trọng (bầu, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - như vụ việc đang xảy ra tại Liên doanh GISH) thì các luật đầu tư trước đây quy định bắt buộc phải theo nguyên tắc nhất trí 100%. Nay Luật DN 2005 tại Điều 52 như đã nêu dẫn ở trên chỉ quy định tỷ lệ tối thiểu ít nhất cần phải đạt được để làm khung pháp lý, còn tỷ lệ đa số cụ thể được áp dụng khi lấy biểu quyết thì luật dành cho điều lệ các công ty quy định (trong khoảng từ ít nhất 75% cho đến nhất trí 100%) - bất cứ một tỷ lệ đa số nào được các nhà đầu tư thỏa thuận nằm trong khung pháp lý cho phép thì Nhà nước sẽ tôn trọng. Luật DN 2005 chỉ bãi bỏ tính chất bắt buộc của nguyên tắc nhất trí trong các luật đầu tư trước đây, chứ không phải hoàn toàn xóa bỏ nguyên tắc nhất trí.

Luật DN 2005 quy định: "tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định", tức là các bên đối tác trong liên doanh có quyền thỏa thuận một tỷ lệ đa số cụ thể nào đó (ví dụ 80%, 90% hay 100%) và đưa vào điều lệ. Và tất nhiên, điều lệ còn phải đăng ký, được cơ quan có thẩm quyền thông qua. Chỉ khi nào quá trình điều lệ hóa này được hoàn tất thì liên doanh mới có một tỷ lệ đa số cụ thể để áp dụng đúng theo quy định của Luật DN 2005.

Tinh thần của Luật DN 2005 như vậy là vừa thông thoáng, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam ta hiện nay, đồng thời cũng rất dân chủ, tôn trọng sự thỏa thuận của các bên đối tác. Tính chất dân chủ của Luật DN 2005 cho phép các công ty mới thành lập và cả các công ty đã hoạt động đều có thể tự thỏa thuận, tùy theo tình hình đặc thù của mỗi công ty mà chọn một giải pháp thích hợp.

Do đó, mối lo ngại ảnh hưởng môi trường đầu tư, đi ngược lại xu thế hội nhập là không có cơ sở. Cuối cùng, vấn đề là chúng ta phải hiểu và áp dụng đúng luật pháp; không thể hiểu và diễn giải luật theo ước muốn và lợi ích chủ quan của mình. Đối với trường hợp tranh chấp thành viên tại Liên doanh GISH, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng các cơ quan pháp luật sẽ giải thích và áp dụng đúng theo tinh thần dân chủ, tiến bộ của Luật DN 2005.

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI BÀ NGUYỄN THỊ THANH, SINH NĂM 1971
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động