Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13103185
Tóm tắt một số chuyên đề khác

Áp dụng thống nhất luật pháp thông qua việc công bố bản án và quyết định của tòa án - Thách thức và cơ hội

 

Việc công bố bản án, quyết định của Tòa án mang lại những kết quả hết sức quan trọng, không những là phương thức để bảo đảm cho việc áp dụng thống nhất luật pháp, nâng cao chất lương xét xử, giúp cho việc phát hiện khiếm khuyết của các văn bản pháp luật, mà còn là đáp ứng đòi hỏi trong quá trình hội nhất quốc tế của Việt Nam.

 

Tòa Kinh tế TAND thành phố Hồ Chí Minh đã có tham luận tại một cuộc Hội thảo tại Hà Nội nêu rõ mục đích và ý nghĩa của việc công bố bản án và các phương thức và hình thức công bố bản án, quyết định của Tòa án. 

 

Hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ môi trường

 

Với mục tiêu đến năm 2012 sẽ không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nào, theo Bộ Tài Nguyên và Môi Trườøng, vấn đề đặt ra không chỉ tập trung giải quyết cơ sở đang tồn tại, mà cần phải có hành lang pháp lý hoàn thiện, đủ tầm cỡ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung, cũng như trong việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nói riêng.

 

Theo đó, Quốc Hội cần tăng cường công tác chỉ đạo việc rà soát hiệu lực thi hành và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trước mắt là sửa đổi Luật Bảo vệ Môi trường; thống nhất các quy định về bảo vệ môi trường và các tài nguyên khác; tạo cơ chế, chính sách thực hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “người sử dụng tài nguyên phải chi trả”.

 

Chính phủ cũng cần nghiên cứu ngân sách riêng cho ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời thể chế hoá chủ trương đa dạng hoá nguồn đầu tư của toàn xã hội cho công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm sự công bằng và đạo đức môi trường. 

 

Phương pháp tiếp cận đánh giá và giải quyết các vụ án liên quan đến tàu biển nước ngoài

 

Giải quyết vụ án liên quan đến việc bắt giữ tầu biển nước ngoài  luôn luôn là vụ án phức tạp vì giá trị tranh chấp lớn, liên quan nhiều bên, áp dụng nhiều hệ thống văn bản pháp luật Việt nam và quốc tế. Tòa Kinh tế TAND thành phố Hồ Chí Minh có đề cương chuyên đề về phương pháp  tiếp cận đánh giá và giải quyết các vụ án liên quan đến tầu biển nước ngoài. Xin giới thiệu để tham khảo

 

Các chế tài bồi thường thiệt hại bằng tiền - Thực tiễn và kiến nghị 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động