Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
14024470
Hoạt động khác
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ V CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KHÓA X

Ngày 14-8-2017, tại trụ sở Tòa án, Tòa án nhân dân Quận 7 đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ V Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể đảng viên và công chức(CTV - Q7).

Tham gia hội nghị còn có các đảng viên, công chức đang công tác tại Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 và Chi cục Thi hành án Quận 7.

Tại hội nghị, các đảng viên và công chức đã được nnghe ông Vũ Văn Quảng- báo cáo viên cấp quận giới thiệu nội dung Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Trong phần trình bày của mình, Báo cáo viên đã tập trung giới thiệu để các đảng viên và quần chúng tại các đơn vị nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong các nghị quyết,  qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, nâng cao ý chí, tinh thần, tích cực, sáng tạo trong công tác, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

 


CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG DƯƠNG HOÀNG DIỆU, SINH NĂM 1963
  TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM QUYẾT ĐỊNH TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ NGA, SINH NĂM 1956
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động