Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
09051381
Kết quả giải quyết đơn

Nhập số biên nhận :


Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 1.846 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 93
Số biên nhận Ngày Giải quyết đơn   Việc kiện
1 03/01/2017 Bổ sung hồ sơ Tranh chấp về người giám hộ
2 25/05/2015 Thụ lý Khiếu kiện quyết định hành chính về việc bồi thường, hỗ trợ trong việc thu hồi đất
3 03/01/2017 Đề xuất thụ lý Tranh chấp ly hôn
4 03/01/2017 Đề xuất thụ lý Tranh chấp ly hôn
5 06/01/2015 Chuyển đơn Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai
6 06/01/2015 Đề xuất thụ lý Tranh chấp hợp đồng quyền sử dụng đất
7 07/01/2015 Đề xuất thụ lý Tranh chấp đòi tài sản
8 03/01/2017 Bổ sung hồ sơ Tranh chấp chia tài sản chung
9 07/01/2015 Đề xuất thụ lý Tranh chấp tiền bảo hiểm xã hội
10 03/01/2017 Bổ sung hồ sơ Yêu cầu tuyên bố một người đã chết
11 03/01/2017 Bổ sung hồ sơ Ly hôn
12 04/01/2017 Bổ sung hồ sơ Tranh chấp về thừa kế tài sản
13 09/01/2015 Bổ sung hồ sơ Tranh chấp về thừa kế tài sản
14 04/01/2017 Bổ sung hồ sơ Tranh chấp chia thừa kế
15 04/01/2017 Đề xuất thụ lý Tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản
16 09/01/2015 Bổ sung hồ sơ Tranh chấp quyền sở hữu nhà
17 05/01/2017 Bổ sung hồ sơ Khiếu kiện hành vi hành chính và quyết định hành chính về quản lý đất đai
18 05/01/2017 Bổ sung hồ sơ Tranh chấp quyền sử dụng đất
19 05/01/2017 Bổ sung hồ sơ Khiếu kiện quyết định hành chính (trong quản lý đất đai)
20 05/01/2017 Bổ sung hồ sơ Tranh chấp ly hôn
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 1.846 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 93
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÒI TÀI SẢN ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HỒNG, SINH NĂM 1964 VÀ ÔNG NGÔ GIA TƯỜNG, SINH NĂM 1963
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRANH CHẤP DÂN SỰ ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HÓA, SINH NĂM 1960.
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động