Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
08554814
Kết quả giải quyết đơn

Số biên nhận:  604  ( 12/04/2017 )
Loại án giải quyết :  Dân sự
Giải quyết :  Bổ sung hồ sơ
Việc Kiện :  Yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài tại Việt Nam

thông báo
  Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với: Ông Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1942.
  Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết đối với: Ông Đặng Phú Minh, sinh năm 1942.
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động