Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
12109495
Cách xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong kinh doanh thương mại?

Căn cứ vào đâu để xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong kinh doanh thương mại ? Ghi như thế nào cho đúng tên vụ việc khi lập hồ sơ vụ án.

Trong tố tụng, muốn xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong kinh doanh thương mại thì căn cứ vào Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự, bao gồm: Tranh chấp phát sinh trong họat động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, họat động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty và các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Để ghi đúng tên của vụ việc thì tốt nhất là đọc kỹ đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án để xác định quan hệ pháp luật tranh chấp rồi căn cứ câu chữ trong Điều 29 (Khoản, Điểm) để lựa chọn và đặt tên gọi vụ án một cách thích hợp.

(, 20/08/2006)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM (FALCON)
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TP.HCM THÔNG BÁO VỀ VIỆC YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG.
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động