Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13099750
Cách xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong kinh doanh thương mại?

Căn cứ vào đâu để xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong kinh doanh thương mại ? Ghi như thế nào cho đúng tên vụ việc khi lập hồ sơ vụ án.

Trong tố tụng, muốn xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong kinh doanh thương mại thì căn cứ vào Điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự, bao gồm: Tranh chấp phát sinh trong họat động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận; Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, họat động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty và các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định.

Để ghi đúng tên của vụ việc thì tốt nhất là đọc kỹ đơn khởi kiện và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án để xác định quan hệ pháp luật tranh chấp rồi căn cứ câu chữ trong Điều 29 (Khoản, Điểm) để lựa chọn và đặt tên gọi vụ án một cách thích hợp.

(, 20/08/2006)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động