Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
12109492
Áp dụng luật chung và luật chuyên ngành như thế nào cho đúng?

Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 và Luật thương mại 1997 đều là luật nội dung. Nếu tranh chấp phát sinh trong cùng thời điểm mà cả Pháp lệnh hợp đồng kinh tế và Luật thương mại cùng có hiệu lực thì áp dụng như thế nào cho đúng nguyên tắc?

Pháp lệnh hợp đồng kinh tế là luật chung, điều chỉnh các quan hệ hợp đồng kinh tế, bao gồm cả kinh doanh thương mại. Luật thương mại là luật chuyên ngành về thương mại.

Về nguyên tắc, nếu trong cùng một thời điểm và cùng một vấn đề mà luật chuyên ngành có quy định khác với luật chung thì áp dụng luật chuyên ngành.

(, 20/08/2006)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM (FALCON)
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TP.HCM THÔNG BÁO VỀ VIỆC YÊU CẦU TUYÊN BỐ MỘT NGƯỜI MẤT TÍCH ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN ANH DŨNG.
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động