Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13099746
Áp dụng luật chung và luật chuyên ngành như thế nào cho đúng?

Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 và Luật thương mại 1997 đều là luật nội dung. Nếu tranh chấp phát sinh trong cùng thời điểm mà cả Pháp lệnh hợp đồng kinh tế và Luật thương mại cùng có hiệu lực thì áp dụng như thế nào cho đúng nguyên tắc?

Pháp lệnh hợp đồng kinh tế là luật chung, điều chỉnh các quan hệ hợp đồng kinh tế, bao gồm cả kinh doanh thương mại. Luật thương mại là luật chuyên ngành về thương mại.

Về nguyên tắc, nếu trong cùng một thời điểm và cùng một vấn đề mà luật chuyên ngành có quy định khác với luật chung thì áp dụng luật chuyên ngành.

(, 20/08/2006)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động