Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13099955
Ngân hàng khởi kiện yêu cầu phát mãi tài sản thế chấp có hợp lệ?

Một công ty TNHH vay vốn được bảo lãnh bằng tài sản của bà X là mẹ ruột giám đốc công ty. Đến nay nợ vay đã quá hạn mà giám đốc đi nước ngoài không thấy trở về. Ngân hàng khởi kiện thế nào là đúng thủ tục để thu hồi được nợ, kể cả việc phát mãi tài sản thế chấp?

Ngân hàng làm đơn khởi kiện Công ty TNHH (bị đơn) đòi hoàn trả vốn vay và thanh toán lãi phát sinh, yêu cầu đưa bà X vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Với tư cách nguyên đơn, Ngân hàng nêu rõ yêu cầu: Trong trường hợp công ty TNHH không trả nợ hoặc không có tài sản để trả nợ thì người bảo lãnh có nghĩa vụ trả thay bằng việc phát mãi tài sản thế chấp.

(, 20/08/2006)

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 2 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG ĐỐI VỚI ÔNG LÊ QUANG KHÁNH
  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH TP.HCM QUYẾT ĐỊNH ĐĂNG NỘI DUNG THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN VĂN HUÊ
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động