Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13193994
Tình hình tổ chức & hoạt động của các tổ chức luật sư trên địa bàn TPHCM


  1/ Tình hình tổ chức của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn TP.  

             1.1- Thành phố Hồ Chí Minh có số lượng luật sư đông nhất nước với 1.001 luật sư, trong đó có 449 luật sư chính thức và 552 luật sư tập sự (so với trước khi Pháp lệnh Luật sư ra đời, số lượng luật sư tăng gấp 3 lần); hơn 100 luật sư của các tỉnh bạn về thành phố hoạt động dưới hình thức lập Chi nhánh, liên kết với luật sư thành phố lập văn phòng hoặc làm việc theo hợp đồng. Với 475 luật sư đăng ký hành nghề trong các tổ chức hành nghề luật sư (luật sư của Đoàn luật  sư TP.HCM là 420 người, luật sư của Đoàn luật  sư khác 55 người), không có luật sư nước ngoài làm việc cho các tổ chức hành nghề luật sư.

 

            1.2- Cùng với số lượng luật sư phát triển, tổ chức hành nghề luật sư được thành lập tương xứng. Đến nay đã có 311 Văn phòng luật sư, 06 Công ty luật hợp danh và 109 Chi nhánh (trong đó có 55 Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư các tỉnh, thành khác) đăng ký hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

            2/ Hoạt động của Đoàn Luật sư TP

 

            2.1- Hiện nay tổng số thành viên của Đoàn Luật sư thành phố là 1.169 người trong đó có 590 luật sư, 579 luật sư tập sự, tham gia hoạt động nghề nghiệp trong 283 văn phòng Luật sư và 2 công ty luật hợp danh.

 

            2.2- Về hoạt động tố tụng, Đoàn đã nhận bào chữa 12.065 vụ trong đó có 6.581 vụ hình sự, 4.595 vụ dân sự, 419 vụ kinh tế, 189 vụ hành chính và 246 vụ lao động. Riêng trong 6.581 vụ hình sự có 2.000 vụ do Tòa yêu cầu và số còn lại do khách hàng mời.

 

            2.3- Về hoạt động tư vấn pháp luật, các Văn phòng luật sư và Công ty Luật Hợp danh đã thực hiện 30.192 vụ gồm 483 hợp đồng dài hạn, 2.699 vụ kinh tế và 27.010 vụ thuộc các lĩnh vực khác.

 

            2.4- Hoạt động dịch vụ pháp lý

 

            Các Văn phòng luật sư và Công ty Luật Hợp danh đã thực hiện 8.394 vụ việc dịch vụ pháp lý.

 

 Trong 4 năm qua, hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý Đoàn đều thực hiện tốt. Luật sư của Đoàn Luật sư thành phố đã tham gia bào chữa nhiều vụ án hình sự lớn của thành phố và các tỉnh được Ban Nội chính Thành ủy, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP, Tòa án nhân dân TP đánh giá tốt.

 

2.5- Trong những năm qua, Đoàn Luật sư TP đã tổ chức nhiều hội nghị tổng kết, trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức luật sư của khu vực và thế giới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuẩn bị tốt điều kiện cho hoạt động luật sư trong quá trình hội nhập.

 

2.6- Hoạt động giám sát kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

 

            Thực hiện Pháp lệnh Luật sư năm 2001, Đoàn Luật sư thành phố đã tập trung xây dựng và thông qua Điều lệ về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư; thành lập Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng Kỷ luật Đoàn. Trong 4 năm qua, Hội đồng Khen thưởng Kỷ luật của Đoàn đã cảnh cáo 01 luật sư; xóa tên có thời hạn (6tháng) đối với 02 luật sư tập sự và 01 luật sư; xóa tên vĩnh viễn 01 luật sư tập sự và 04 luật sư.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TP.HCM ĐĂNG THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG ĐỐI VỚI ÔNG BÙI QUANG KHẢ , SINH NĂM 1958
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TÙNG
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động