Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13193987
Danh sách Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam


BAN THƯỜNG TRỰC

1.       Ông Phạm Hưng - Chủ tịch Hội

2.       Ông Lưu Văn Đạt - Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội.

3.       Ông Nguyễn Đình Lộc - Phó Chủ tịch Hội.

4.       Bà Ngô Bá Thành - Phó Chủ tịch Hội.

5.       Ông Hà Mạnh Trí - Phó Chủ tịch Hội.

 

CÁC UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:

1.       Ông Hà Hùng Cường

2.       Ông Nguyễn Văn Doãn

3.       Ông Trịnh Hồng Dương

4.       Ông Nguyễn Văn Hội

5.       Ông Vũ Đức Khiển

6.       Ông Phạm Tâm Long

7.       Ông Phan Trung Lý

8.       Ông Trần Đình Nhã

9.       Ông Nguyễn Niên

10.    Ông Nguyễn Vĩnh Oánh

11.    Ông Nguyễn Văn Quyền

12.    Ông Đỗ Minh Quý

13.    Ông Nguyễn Bá Sơn

14.    Ông Đoàn Văn Tê.  

 

CÁC UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH:

1.       Ông Nguyễn Lưu An

2.       Ông Nguyễn Xuân Anh

3.       Ông Hồ Văn Ân

4.       Ông Đỗ Xuân Bỉnh

5.       Ông Vũ Mạnh Chu

6.       Ông Nguyễn Dũng

7.       Ông Bùi Văn Dư

8.       Bà Nguyễn Phước Đại

9.       Ông Trần Công Đáng

10.    Ông Trịnh Văn Đông

11.    Ông Nguyễn Đức

12.    Ông Trần Ngọc Đường

13.    Ông Lê Hồng Hạnh

14.    Ông Hoàng Văn Hảo

15.    Ông Nguyễn Ngọc Hiến

16.    Ông Trần Xuân Hiệp

17.    Bà Trương Thị Hoà

18.    Ông Lê Công Hoà

19.    Ông Vũ Hoan

20.    Ông Nguyễn Văn Hoàng

21.    Ông Thái Trọng Hoàng

22.    Ông Dương Minh Huấn

23.    Ông Lê Mạnh Hùng

24.    Ông Trần Hữu Huỳnh

25.    Ông Nguyễn Công Khanh

26.    Ông Lương Văn Kích

27.    Bà Dương Thị Mai Hoa

28.    Ông Nguyễn Hữu Minh

29.    Ông Trần Văn Ngẫu

30.    Bà Trần Thị Ngọc

31.    Ông Hồ Trọng Ngũ

32.    Ông Nguyễn Ngọc Phi

33.    Ông Đặng Quang Phương

34.    Ông Lê Phượng

35.    Ông Trần Phi

36.    Ông Lê Sỹ

37.    Ông Trần Minh Tạo

38.    Ông Lê Minh Tâm

39.    Ông Chu Hồng Thanh

40.    Ông Lê Xuân Thảo

41.    Ông Lê Xuân Thân

42.    Ông Nguyễn Mạnh Thân

43.    Bà Nguyễn Thị Thêm

44.    Ông Lê Văn Thụ

45.    Ông Trần Thu

46.    Ông Nguyễn Huy Thúc

47.    Ông Lê Đức Tiến

48.    Ông Nguyễn Hợp Toàn

49.    Ông Huỳnh Văn Trí

50.    Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

51.    Ông Nguyễn Quang Trung

52.    Ông Đào Viễn Trung

53.    Ông Trần Ngọc Trung

54.    Ông Nông Văn Tư

55.    Ông Đào Trí Úc

56.    Ông Đinh Văn Vĩnh

57.    Ông Trà Đình Xuân.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TP.HCM ĐĂNG THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG ĐỐI VỚI ÔNG BÙI QUANG KHẢ , SINH NĂM 1958
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TÙNG
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động