Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
14097338

Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ban hành ngày 15/10/2007 của Chính phủ về (25/3/2011 8:30)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản về các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh; vốn pháp định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; mua bán nhà, công trình xây dựng theo hình thức ứng tiền trước; điều kiện năng lực tài chính của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản; chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng.


Download     |   Xem toàn văn  


Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05/09/2007 của Chính phủ về (25/3/2011 8:35)

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức tại và giải thể doanh nghiệp.


Download     |   Xem toàn văn  


Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2007 của Chính phủ về (25/3/2011 8:47)

Tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật doanh nghiệp


Download     |   Xem toàn văn  


NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2013/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ (22/8/2013 9:48)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2013/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG


NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2013/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY (Tải văn bản)


NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2013/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ (22/8/2013 9:51)

NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2013/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NGOẠI GIAO


NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2013/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ (Tải văn bản)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2013/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ(22/8/2013)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ(22/8/2013)

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG DƯƠNG HOÀNG DIỆU, SINH NĂM 1963
  TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM QUYẾT ĐỊNH TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ NGA, SINH NĂM 1956
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động