Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13853452
Diễn đàn pháp luật
BÀN VỀ ÁN PHÍ HÀNH CHÍNH SƠ THẨM TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Người có quyết định hành chính, hành vi hành chính…bị khiếu kiện phải chịu, án phí hành chính trong trường hợp Tòa án tuyên chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện. Như vậy, nếu trong trường hợp Tòa án hủy ba quyết định hành chính của ba cơ quan khác nhau nhưng xuất phát từ một nội dung trong cùng một vụ án hành chính (quyết định hành chính được ban hành lần đầu, quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 và quyết định giải quyết khiếu nại lần 2) thì án phí hành chính sơ thẩm trong trường hợp này sẽ được tính như thế nào ? một cơ quan chịu hay từng cơ quan có quyết định hành chính bị hủy phải chịu ? đây là vấn đề cần luận bàn vì có nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề này. (Đặng Thị Tuyết Hải – Tòa án nhân dân Quận 10).

           Ông T khởi kiện vụ án hành chính sơ thẩm đối với các quyết định hành chính về Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư. Các quyết định khởi kiện bao gồm: Quyết định hành chính lần đầu của Ủy ban nhân dân Quận (UBND) H, quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 của Chủ tịch UBND Quận H và quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND Thành phố M. Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông T tuyên hủy ba quyết định hành chính nêu trên. Án phí hành chính sơ thẩm trong trường hợp này sẽ được quyết định như thế nào thì có hai quan điểm sau đây:

         * Quan điểm 1: Trường hợp này chỉ có UBND Quận H phải chịu án phí hành chính sơ thẩm 300.000 (ba trăm nghìn) đồng. Vì UBND Quận H là cơ quan ban hành quyết định hành chính lần đầu và mọi vấn đề phát sinh hoặc có làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự cũng xuất phát từ đây.

        * Quan điểm 2: UBND Quận H, Chủ tịch UBND Quận H và  Chủ tịch UBND Thành phố M. Mỗi cơ quan có quyết định hành chính bị hủy phải chịu án phí hành chính sơ thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng.

         Quan điểm 2 được nhiều người đồng tình và cũng là quan điểm của người viết bài căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án “Người có quyết định hành chính, hành vi hành chính…phải chịu, án phí hành chính sơ thẩm trong trường hợp Tòa án tuyên chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện”. Ba quyết định hành chính nêu trên được ban hành bởi ba chủ thể độc lập ở ba cấp độ khác nhau, tuy có cùng nội dung xem xét nhưng về tính pháp lý không phụ thuộc nhau. Theo quy định này có thể hiểu khi Tòa án hủy quyết định hành chính của cơ nào đã ban hành thì cơ quan đó phải chịu án phí hành chính sơ thẩm. Do vậy trong trường hợp này UBND Quận H, Chủ tịch UBND Quận H và  Chủ tịch UBND Thành phố M. Mỗi cơ quan có quyết định hành chính bị hủy phải chịu án phí hành chính sơ thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng.

         Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội theo quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì mức tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm không giá ngạch là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng (mức án phí quy định tại mục A Danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo nghị quyết này) và người khởi kiện vụ án hành chính phải nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Nghị quyết này. Do chỉ quy định khi khởi kiện vụ án hành chính thì phải nộp tiền tạm ứng án phí mà không quy định tiền tạm ứng án phí phải nộp trên từng yêu cầu khởi kiện cụ thể, dẫn đến cách hiểu, đương sự khởi kiện một quyết định hành chính hay khởi kiện nhiều quyết định hành chính trong cùng một vụ án thì mức tạm ứng án phí cũng như nhau là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng. Nhưng khi Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện hủy ba quyết định hành chính nêu trên thì pháp luật lại quy định Người có quyết định hành chính, hành vi hành chính…phải chịu, án phí hành chính sơ thẩm trong trường hợp Tòa án tuyên chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện. Như vậy, nếu trường hợp Tòa án bác yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện yêu cầu hủy ba quyết định hành chính nêu trên thì người khởi kiện cũng chỉ phải chịu một khoản tiền án phí hành chính sơ thẩm là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng. Đây là những quy định chưa rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu và áp dụng khác nhau, có sự chồng chéo và mâu thuẫn nhau giữa quyền và nghĩa vụ của người khởi kiện và người bị kiện khi Tòa án quyết định người phải chịu án phí hành chính sơ thẩm, trong trường hợp Tòa án hủy hoặc bác yêu cầu khởi kiện cùng lúc nhiều quyết định hành chính được khởi kiện trong cùng một vụ án. Do đó cần có sự hướng dẫn để việc áp dụng pháp luật được thống nhất.

            Trên đây là một số quan điểm cá nhân, mong nhận được ý kiến trao đổi, đóng góp, chia sẻ của những người quan tâm.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG DƯƠNG HOÀNG DIỆU, SINH NĂM 1963
  TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM QUYẾT ĐỊNH TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ NGA, SINH NĂM 1956
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động