Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13853490
Diễn đàn pháp luật
BÀN VỀ NGUYÊN TẮC HỎI TẠI PHIÊN TÒA HÀNH CHÍNH SƠ THẨM

Thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa đã được quy định trong Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Nhưng chưa có quy định cụ thể về trường hợp nào thì đương sự không được quyền hỏi. Do vậy, còn nhiều quan điểm xung quanh vấn đề này, thiết nghĩ phải có những hướng dẫn cụ thể hơn để quá trình áp dụng pháp luật được thống nhất. (Nguyễn Tấn Chinh, Tòa Hành chính - TANDTP.HCM. )

           Để làm rõ vấn đề khúc mắc nêu trên, tác giả bài viết này đưa ra tình huống cụ thể trong trường hợp người khởi kiện đặt câu hỏi với phía người bị kiện, tuy nhiên người bị kiện lại có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và tại phiên tòa chỉ có mặt của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện, có 2 quan điểm về vấn đề này như sau:

         * Quan điểm 1: Trường hợp tại phiên tòa người bị kiện vắng mặt mà người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện có mặt thì người khởi kiện vẫn được quyền được câu hỏi với phía người bị kiện và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện trả lời thay.

         * Quan điểm 2: Trường hợp tại phiên tòa người bị kiện vắng mặt, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện có mặt thì người khởi kiện cũng không được đặt câu hỏi với phía người bị kiện.

         Tác giả bài viết đồng tình với quan điểm 1, bởi những quy định sau:   

         Khoản 19, Điều 55 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định về quyền, nghĩa vụ của đương sự “Đưa ra câu hỏi với người khác về vấn đề liên quan đến vụ án hoặc đề xuất với Tòa án những vấn đề cần hỏi với người khác…” . Như vậy chúng ta có thể hiểu pháp luật quy định đương sự có quyền tự đặt câu hỏi đối với người khác hoặc thông qua Tòa án bằng hình thức đề nghị Tòa án hỏi những người khác các vấn đề liên quan đến vụ án. Không có quy định trường hợp nào đương sự được hỏi và trường hợp nào không được hỏi hoặc trường hợp nào đương sự không phải trả lời hoặc từ chối không phải trả lời. Lập luận này hoàn toàn có cơ sở và phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 179 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 “Người bị kiện có thể tự mình trả lời hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện trả lời thay cho người bị kiện…”. Đồng thời theo quy định tại Điều 8 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 “…Đương sự được thực hiện các quyền tố tụng khác của mình theo quy định của Luật này”. Như vậy đối chiếu theo các quy định của pháp luật hiện hành cho thấy, tại phiên tòa đương sự nói chung và người khởi kiện trong trường hợp này nói riêng có quyền được đặt câu hỏi với đương sự khác mà không phụ thuộc vào việc đương sự đó có mặt hoặc vắng mặt tại phiên tòa. Là hoàn toàn phù hợp với các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

        Trên đây là một số quan điểm cá nhân, mong nhận được ý kiến trao đổi, đóng góp, chia sẻ thêm của đồng nghiệp và các những người quan tâm.

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG DƯƠNG HOÀNG DIỆU, SINH NĂM 1963
  TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM QUYẾT ĐỊNH TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ NGA, SINH NĂM 1956
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động