Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13853396
Diễn đàn pháp luật
CẤP PHÓ KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN THAY CẤP TRƯỞNG ĐỂ QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ THEO THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM

Ngoài là chức danh quản lý, chức danh Chánh án Tòa án và chức danh Viện trưởng Viện kiểm sát còn là các chức danh về tố tụng(BBT).

              Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (BLTTDS 2004) và Luật Tố tụng hành chính năm 2010 (LTTHC 2010), khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án uỷ nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về tố tụng của Chánh án. Phó Chánh án chịu trách nhiệm trước Chánh án về nhiệm vụ được giao. Tương tự khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng uỷ nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về tố tụng của Viện trưởng. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về nhiệm vụ được giao[1].

Do BLTTDS 2004 và LTTHC 2010 không giới hạn phạm vi ủy nhiệm về tố tụng của Chánh án và Viện trưởng cho cấp phó của mình nên trong thực tế Phó Chánh án và Phó Viện trưởng thường được Chánh án và Viện trưởng ủy nhiệm thay mình thực hiện tất cả các hoạt động tố tụng bao gồm cả quyền quyết định kháng nghị các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.
Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và Luật Tố tụng hành chính năm 2015, phạm vi ủy nhiệm của Chánh án và Viện trưởng cho cấp phó đã bị giới hạn lại. Cụ thể khi Chánh án vắng mặt, một Phó Chánh án được Chánh án ủy nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án, trừ quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Tương tự khi Viện trưởng vắng mặt, một Phó Viện trưởng được Viện trưởng uỷ nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về tố tụng của Viện trưởng, trừ quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án[2]. Đây là một trong những quy định mới của thủ tục tố tụng, cần phải lưu ý khi đề xuất hoặc quyết định việc kháng nghị.
  
 
 


[1] Khoản 2 Điều 40; Khoản 2, Điều 44BLTTDS 2004; Khoản 2, Điều 35 và Khỏa 2, Điều 39LTTHC2015;
[2] Khoản 2 Điều 47; Khoản 2 Điều 57BLTTDS 2015; Khoản 2, Điều 37  và Khỏa 2, Điều 42LTTHC 2015.
  
CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ CHẾT ĐỐI VỚI ÔNG DƯƠNG HOÀNG DIỆU, SINH NĂM 1963
  TÒA ÁN NHÂN DÂN TP.HCM QUYẾT ĐỊNH TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ YÊU CẦU TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT ĐỐI VỚI BÀ TRẦN THỊ NGA, SINH NĂM 1956
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động