Thông tin chung

 

LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP
13193993
Chuyên đề Lao động

 

Hợp đồng lao động và những vướng mắc trong việc giải quyết các vụ án lao động

 

Các vụ án lao động là một loại án mới đối với Tòa án, trong qúa trình giải quyết các vụ án lao động đã phát sinh những vướng mắc về tố tụng và đường lối khi áp dụng Bộ luật lao động. Do đó, Tòa Lao động Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chuyên đề nêu lên một số vấn đề pháp lý về hợp đồng lao động và những vướng mắc trong việc giải quyết các vụ án lao động để chúng ta cùng trao đổi, thảo luận nhằm có sự nhận thức và áp dụng đúng đắn các quy định pháp luật trong xét xử và giải quyết các vụ án lao động.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 3 kết quả.

Xem tin theo ngày

Ngày
thông báo
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH TP.HCM ĐĂNG THÔNG BÁO VĂN BẢN TỐ TỤNG ĐỐI VỚI ÔNG BÙI QUANG KHẢ , SINH NĂM 1958
  TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 1 TP.HCM QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TÙNG
video clip

The player will show in this paragraph

  

Hình ảnh hoạt động