Sign In
Nguyên đơn Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Bị đơn Hoàng Ngọc Thúy
Thẩm phán Nguyễn Thị Phong
Việc kiện Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa người chưa phải là thành viên công ty với thành viên công ty
Nơi xử Sáng - 21/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1