Sign In
Nguyên đơn Nguyễn Hữu Duy & đồng phạm
Bị đơn 7
Thẩm phán Vũ Hoài Nam
Việc kiện Tội giết người
Nơi xử Sáng - 04/11/2022 - 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1