Sign In
Nguyên đơn Huỳnh Tuấn Đông & đồng phạm
Bị đơn 3
Thẩm phán Phạm Uyên Thy
Việc kiện Tội mua bán trái phép chất ma túy
Nơi xử Sáng - 11/11/2022 - 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1