Sign In
Nguyên đơn Bùi Tuấn Anh & đồng phạm
Bị đơn 12
Thẩm phán Phạm Uyên Thy
Việc kiện Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
Nơi xử Ngày - 15/11/2022 - 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1