Sign In
Nguyên đơn Lê Đình Thơm
Bị đơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7
Thẩm phán Huỳnh Thụy Xuân Vinh
Việc kiện Khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai
Nơi xử Sáng - 04/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1