Sign In
Nguyên đơn Đặng Hưng
Bị đơn Lê Thị Tới
Thẩm phán Nguyễn Đình Đức
Việc kiện Tranh chấp quyền sở hữu nhà
Nơi xử Sáng - 09/11/2022 - 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1