Sign In
Nguyên đơn Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu Xây dựng FICO
Bị đơn Công ty Italian – Thai Development Public Company Limited
Thẩm phán Phùng Thị Như Mai
Việc kiện Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
Nơi xử Sáng - 21/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1