Sign In
Nguyên đơn Phạm Thị Hải
Bị đơn Uy ban nhân dân quận Bình Thạnh
Thẩm phán Đỗ Thanh Hương
Việc kiện KHIẾU KIẾN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Nơi xử Chiều - 02/11/2022 - 26 Lê Thánh Tôn, Quận 1